Information om samverkan och SIP för Region Jönköpings län

Region Jönköpings län har överenskommelser om samordning för enskilda personer med behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. I överenskommelsen om samverkan kring barn och unga ingår även förskola/skola som likvärdig part tillsammans med socialtjänst och hälso- och sjukvård. I det praktiska arbetet med SIP finns ett stöd för tillämpningen av SIP i länet.

Hjälpte informationen på sidan dig?