Verktygsbank för SIP

Här hittar du verktyg, material, utbildningar, information och arbetssätt som rör samordnad individuella plan (SIP). Verktygsbanken är framtagen för personal, utvecklingsledare, chefer och verksamhetsansvariga som arbetar med SIP. Syftet är att dela med sig, inspirera och ta tillvara varandras goda exempel.

Hjälpte informationen på sidan dig?