Att utbilda om SIP är en del av det arbete som behöver ske men det räcker oftast inte. Implementering handlar om mer än utbildning.

Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80% av det planerade förändringsarbetet efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs 14% av förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år. (Om implementering, Socialstyrelsen, 2012)

Här kan ni läsa mer om implementering!

  • Senast ändrad den 29 juni 2017