Fallbeskrivningar och vinjetter

Annas berättelse - version 1

Anna berättar med egna ord hur hon har det. Anna är 53 år gammal och behöver stöd från olika vård- och omsorgsverksamheter. Filmen beskriver en situation där SIP kan vara aktuellt enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Annas berättelse - version 2

Anna berättar med egna ord hur hon har det. Anna är 53 år gammal och behöver stöd från olika vård- och omsorgsverksamheter. I denna version av filmen har situationen för Anna just förvärrats, och SIP enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kan vara aktuellt.

Hjälpte informationen på sidan dig?