Grundutbildning i SIP, barn

Här hittar du ett förslag till grundutbildning i SIP gällande barn 0–18 år. Upplägget passar personal med liten eller ingen förkunskap om SIP. 

Barn blåser såpbubbla

Både innehållet och upplägget går att anpassa så att det passar just er verksamhet och de ni samverkar med. Utbildningen tar tre till fyra timmar, inklusive tid för paus.

1.
Inled med att presentera SIP

Börja utbildningen med att gå igenom vad SIP är och hur det fungerar. Om ni inte vill ha en helt muntlig presentation, visa gärna någon av de webbutbildningar i SIP rörande barn:

Introducerande webbutbildning om SIP (Cirka 8 minuter, använd webbläsaren Firefox)

Fördjupande webbutbildning om SIP (35 minuter)

2.
Informera om er egen verksamhet

Informera om hur ni samarbetar hos er runt barn som är i behov av stöd. Berätta om vilka regionala överenskommelser som finns. Ta också upp eventuella andra överenskommelser och riktlinjer som beskriver hur ni lokalt ska arbeta med SIP. Informera om era lokala rutiner, er SIP-blankett och var deltagarna hittar dem.

3.
Arbeta med vinjetter i mindre Vinjetetgrupper

Vinjetter är bra som underlag för att diskutera hur SIP-arbete kan gå till i olika situationer.

Om ni vill finns färdiga vinjetter att ladda ner, som skildrar barn i olika situationer med olika behov:

4.
Diskutera i helgrupp

Samla alla deltagare i helgrupp och låt grupperna redovisa sitt arbete. Ge tid åt diskussionerna och lyft frågor som har uppstått. Besvara frågorna så långt ni kan.

Om ni vill kan ni boka in Uppdrag Psykisk Hälsas processledare Viveca Axelsson som kan delta i diskussioner och svara på frågor via Skype. Boka Viveca via Uppdrag Psykisk Hälsas telefonsupport för SIP.

5.
Utvärdera

Avsluta med att låta deltagarna fylla i en utvärdering för att få information om vad de tyckte om utbildningsdagen.

Förbered rummet och utrustningen i förväg

  • Möblera rummet så att de medverkande kan sitta i mindre grupper.
  • Placera deltagarna så att de sitter med sina samverkanspartners och helst inte sina närmsta kollegor.
  • Förbered lokalt framtaget material att delas ut till deltagarna, exempelvis överenskommelser, lokala rutiner och SIP-blanketten.

Skriv gärna ut ett exemplar till varje deltagare av skriften Använd SIP som verktyg:

Hjälpte informationen på sidan dig?