Fördjupningsutbildning i SIP, vuxna

Här hittar du ett förslag till fördjupningsutbildning i SIP för vuxna. Upplägget passar personal som redan har vissa förkunskaper.

En man och två kvinnor i stadsmiljö

Både innehållet och upplägget går att anpassa så att det passar just er verksamhet och de ni samverkar med. Utbildningen tar fyra timmar, inklusive tid för paus.

Använd gärna vårt förslag på powerpointpresentation med talmanus. Du kan anpassa presentationen utifrån era behov.

1.
Inled med att presentera SIP

Börja utbildningen med att gå igenom vad SIP är och hur det fungerar.

Låt deltagarna få se en film om hur en brukare kan uppleva hur det är att få en SIP:

Intervju om SIP

Daniel i Karlskoga berättar om sin upplevelse av samordnad individuell plan (Längd: 2 minuter)

2.
Informera om er egen verksamhet

Informera om hur samarbetet runt personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning fungerar hos er. Berätta om vilka regionala överenskommelser ni har. Ta upp eventuella andra överenskommelser och riktlinjer som beskriver hur ni lokalt ska arbeta med SIP. Informera om var deltagarna hittar dessa samt er SIP-blankett.

3.
Arbeta med vinjetter i smågrupper

Vinjetter är bra för att komma igång och diskutera hur SIP-arbete kan gå till rent praktiskt. Det är också ett sätt att ta reda på hur kommunens, landstingets/regionens verksamheter samverkar.

  • Dela upp deltagarna i grupper, utse en ledare för varje grupp vars uppgift är att ansvara för gruppens arbete. Det är viktigt att medarbetare från verksamheterna deltar då de vet hur arbetet går till.
  • Under workshopen kan deltagarna också få i uppgift att identifiera styrkor, svagheter, hot och hinder kring SIP-arbetet.
  • Här finns färdiga vinjetter att ladda ner, som skildrar vuxna i olika situationer med olika behov.
4.
Diskutera i helgrupp

Samla alla deltagare i helgrupp och låt grupperna redovisa sitt arbete. Ge tid åt diskussionerna och lyft frågor som har uppstått. Besvara frågorna så långt ni kan.

Om ni vill kan ni boka in Uppdrag Psykisk Hälsas processledare Viveca Axelsson att delta i diskussioner och svara på frågor via Skype. Boka Viveca via Uppdrag Psykisk Hälsas telefonsupport för SIP.

5.
Utvärdera

Avsluta med att låta deltagarna fylla i en utvärdering för att få information om vad de tyckte om utbildningsdagen.

Förbered rummet och utrustningen i förväg

  • Möblera rummet så att de medverkande kan sitta i mindre grupper.
  • Placera deltagarna så att de sitter med sina samverkanspartners och helst inte sina närmsta kollegor.
  • Förbered lokalt framtaget material att delas ut till deltagarna, exempelvis överenskommelser, lokala rutiner och SIP-blanketten.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 5 december 2017 av Karin Lindström Är du intresserad av att beställa material?