Mötescirkel för förälder

Mötet delas in i fem delar vilket framgår av mötescirkeln.

Inledning

 • Du presenterar dig.
 • Om ditt barn deltar låt det presentera sig. Annars presenterar du ditt barn.
 • Alla andra presenterar sig med namn och vilken verksamhet de kommer ifrån.

Aktuell situation

 • Ge kort information om hur det ser ut för ditt barn just nu, både det som inte fungerar och det som fungerar bra.
 • Om ditt barn inte deltar berätta gärna hur ditt barn ser på situationen.

Behov

 • Beskriv hur du skulle önska att det såg ut för ditt barn på lång sikt.
 • Vad behövs för att det ska fungera för ditt barn?
 • Vad vill du uppnå på kort sikt? Beskriv konkret. Sätt tydliga mål.
 • Vad vill ditt barn?
 • Vad kan ni göra själv? Föräldrar/barn?
 • Vad behöver ni hjälp med av andra?
 • Hur ofta, när, var och av vem får ni hjälp?

Sammanfattning

 • Mötesledaren sammanfattar vad ni kommit fram till.
 • Har du förstått vad som ska göras och vem som ska göra vad?
 • Har ditt barn förstått?
 • Tycker ni det låter bra?
 • Vem kan du/ni vända er till med frågor eller om något inte fungerar?

Avslutning

 • Har ni bokat en tid för uppföljningsmöte?
 • Har ni fått ett exemplar av planen?
 • Är du nöjd med mötet?

Hjälpte informationen på sidan dig?