Utbildningarna rör alla patient/brukar grupper oavsett ålder. Samtidigt ligger ett utredningsförslag om att Betalningsansvarslagen (BAL) kan komma att upphävas och ersättas med en ny lagstiftning där SIP blir central.

Läs mer om det nya förslaget om upphävning av BAL

Erfarenheter av att anordna utbildningar kan med fördel  delas med andra. Uppdrag Psykisk Hälsa anordnade ett seminarium den 24 november 2015 med fokus på detta. Under seminariet visas bland annat en intervju med företrädare från FoU Sörmland som berättar om deras arbete med att implementera SIP.

Vill du veta mer om Sörmlands arbete för att implementera SIP kan du kontakta:
Liv Mannberg utvecklingsledare i funktionshinder

FoU i Sörmland
Eskilstuna
Telefon: 076-724 31 59
Mail: liv.mannberg@fou.sormland.se

Material:

Erfarenheter och reflektioner från deltagare i seminariet om några kännetecken för en bra utbildning samt om barn och ungas delaktighet.

Om implementering

Om enkätverktyget Beredskap för förändring

Broschyr från Socialstyrelsen om hur metoder kan spridas effektivt och implementeras effektivt.

Del 1 från seminariet den 24 november 2015

 Del 2 från seminariet den 24 november 2015

Lär dig mer om SIP-utbildningar:

  • Senast ändrad den 14 december 2016