Grundutbildningens material och upplägg är ett förslag som du kan revidera vid behov utifrån de förutsättningar som är hos era verksamheter.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningspaket som fokuserar på vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

Tidsåtgång

Halvdag, beräknad tid är 4 timmar, inklusive tid för paus.

Förberedelser

Här ges en överblick och checklista av grundutbildningens innehåll och vad du behöver tänka på före och under genomförandet av utbildningen.

 1. Välj ut vilka delar av webbutbildningen ni vill visa.
 2. Se till att det finns internetuppkoppling samt ljudutrustning i den lokal ni valt. Testkör tekniken så att ni vet att allt fungerar.
 3. Förbered lokalt framtaget material att dela ut till deltagarna, exempelvis överenskommelser, lokala rutiner och SIP-blanketten
 4. Skriv gärna ut varsitt exemplar av skriften SIP gör tydligt vem som gör vad och när (PDF, nytt fönster)

Utbildningens innehåll

Inled med en informationsfilm om SIP: SIP på tre minuter

Muntlig presentation om SIP

Använd gärna ett förslag på av våra förslag på powerpoints med talmanus. Du kan anpassa presentationen utifrån era behov.

Presentationsmaterial med talmanus om SIP (PowerPoint, nytt fönster)

Presentationsmaterial om SIP (PDF, nytt fönster)

Berätta hur det ser ut hos er

Informera om hur er regionala överenskommelser om samarbete för personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning ser ut. Ta också upp eventuellt andra överenskommelser och riktlinjer som reglerar hur ni lokalt ska arbeta med SIP. Informera om de lokala rutiner och SIP-blankett som finns och var de finns tillgängliga.

Att genomföra en workshop

 1. Dela upp deltagarna i olika grupper. Tips: bestäm en ledare för varje grupp som får i uppdrag att ansvara för gruppens arbete.
 2. Förslagsvis kan grupperna arbeta med olika fallbeskrivningar som finns eller med egna exempel. Fallbeskrivningarna är tänkt att skildra vuxna i olika situationer och är ett sätt att underlätta en diskussion om hur ett arbete med SIP kan gå till.
  Fallbeskrivningar, exempel med vuxna i olika situationer
 3. Under workshopen kan deltagarna få i uppgift att identifiera styrkor, svagheter, hot och hinder kring SIP-arbetet.
 4. Eventuella frågor kan diskuteras och besvaras i gruppen eller vid återsamling i helgrupp.
 5. Ge tid för redovisning av gruppernas arbete samt lyft eventuella frågor som uppstått. Besvara frågorna så långt ni kan.

Använd gärna supportfunktionen Fråga Viveca om SIP under workshopen samt diskutera frågor

Utvärdering av utbildningen

Låt deltagarna fylla i en utvärdering för att få information om vad de tyckte om utbildningsdagen. Utvärdera!

 • Senast ändrad den 15 april 2016