Här ges en överblick av fördjupningsutbildningen och vad du behöver tänka på före och under genomförandet av utbildningen.
 Revidera materialet och upplägget så att de passar just de verksamheter som ni samverkar med!

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningspaketet fokuserar på vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

Tidsåtgång

Halvdag, beräknad tid är fyra timmar, inklusive tid för paus.

Förberedelser:

 1. Möblera rummet så att de medverkande kan sitta i små grupper.
 2. Placera deltagarna så att de sitter med sina samverkanspartners och helst inte sina närmsta kollegor.
 3. Se till att det finns internetuppkoppling samt ljudutrustning i den lokal ni valt. Testkör tekniken så att ni vet att allt fungerar.
 4. Förbered lokalt framtaget material att delas ut till deltagarna, exempelvis överenskommelser, lokala rutiner och SIP-blanketten.

Skriv gärna ut ett exemplar vardera av:

Att leda SIP-möten

Utbildningens innehåll

Här ges ett förslag på upplägg av utbildningens innehåll:

Inled med film: Daniel i Karlskoga om samordnad individuell plan (Längd: 2 minuter)

Muntlig presentation om SIP

Använd gärna ett förslag på powerpointpresentation med talmanus. Du kan anpassa presentationen utifrån era behov.

Ladda ner talmanus till fördjupningsutbildning

Informera om er egen verksamhet

Informera om hur er regionala överenskommelser om samarbete för personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning ser ut. Ta också upp eventuellt andra överenskommelser och riktlinjer som reglerar hur ni lokalt ska arbeta med SIP. Informera om de lokala rutiner och SIP-blankett som finns och var de finns tillgängliga.

Att genomföra en workshop

 1. Dela upp deltagarna i olika grupper. Tips: bestäm en ledare för varje grupp som får i uppdrag att ansvara för gruppens arbete.
 2. Förslagsvis kan grupperna arbeta med olika typfall, så kallade vinjetter. Vinjetterna är tänkt att skildra vuxna i olika situationer och är ett sätt att underlätta en diskussion om hur ett arbete med SIP kan gå till. Arbeta med egna vinjetter eller använd de som Uppdrag Psykisk Hälsa arbetat fram.
  Ladda ner vinjetter (typfall) med vuxna
 3. Under workshopen kan deltagarna få i uppgift att identifiera styrkor, svagheter, hot och hinder kring SIP-arbetet.
 4. Eventuella frågor kan diskuteras och besvaras i gruppen eller vid återsamling i helgrupp.
 5. Använd gärna supportfunktionen Fråga Viveca om SIP under workshopen samt diskutera frågor.
 6. Återsamling i helgrupp. Ge tid för redovisning av gruppernas arbete samt lyft eventuella frågor som uppstått. Besvara frågorna så långt ni kan.
 7. Utvärdering av utbildningen – Låt deltagarna fylla i en utvärdering för att få information om vad de tyckte om utbildningsdagen.
 8. Utvärdera
 • Senast ändrad den 28 oktober 2016