Typfall, vinjetter för samordnad indiviudell plan, kvinnaSKL har tagit fram ett antal typfall, så kallade fallbeskrivningar, som skildrar vuxna i olika situationer

Med hjälp av fallbeskrivningar kan du inventera kommunen, landstingets och regionens verksamhet och hur väl verksamheter som möter vuxna faktiskt fungerar.

Samla några personer från olika verksamheter som har erfarenhet av hur det faktiskt fungerar hos er. Detta är tänkt att få tydligare bilder av processerna i era verksamheter. Det viktiga nu är att man får till en sanningsenlig diskussion; att det finns folk med från verksamheten som verkligen vet hur det går till i praktiken.

Exempel på fallbeskrivningar

Här ges exempel på sju olika fallbeskrivningar (typfall) att använda under diskussioner och workshop. Hitta gärna på egna typfall från din verklighet. Möt Lars 21, Karin 30 år, Sofie 40 år, Osvaldo 70 år, Ulrika 23 år, Lars 45 år och Bengt 65 år.

Typfall, fem olika fallbeskrivningar för diskussioner och under workshop

Fallbeskrivning – Lars 21 år

Diskutera fallbeskrivningar

Utgå gärna från dessa frågeställningar vid era diskussioner i grupperna:

 • Behövs en samordning?
 • Om ni anser det- vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte
 • Om ni anser att det behövs en SIP – vem är bäst lämpad att vara ansvarig för planen

För att få syn på era lokala utmaningar rörande samordning för patienter och brukare behöver ni ställa följande frågor:

 • Hur skulle ni önska att det fungerade för personerna i fallbeskrivningarna?
 • Hur fungerar det i verkligheten hos er?
 • Vad behöver ni göra för att det ska fungera bättre hos er?
 • Var brister samordningen? Hur kan ni arbeta med det?
 • Var brister ansvarsfördelningen? Hur kan ni arbeta med det?
 • Vilka personer i era organisationer behöver ytterligare involveras i arbetet?
 • Vilken typ av beslut behöver fattas för att ni ska kunna rätta till det som inte fungerar?
 • På vilken nivå i beslutshierarkin i organisationerna behöver beslut fattas?

 • Senast ändrad den 13 januari 2017