När personer har behov av insatser från flera vårdgivare samtidigt fungerar inte alltid dagens vårdsystem. Då behövs istället en helhetsbedömning som är skräddarsydd utifrån det individuella behovet.

Samordnad Individuell Plan (SIP) gör det tydligt för personen själv, för närstående och för personalen vem som ansvarar för vad. SIP ger också möjlighet för personen att bli mer aktiv i vården av den egna hälsan och att medverka i planeringsarbetet.

Denna introduktion till SIP är gemensamt framtagen av SKL, professionella från kommuner och landsting, de fackliga organisationerna Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Akademikerförbundet SSR samt de två största seniororganisationerna PRO och SPF.

  • Senast ändrad den 27 oktober 2016