Daniel om SIP

Daniel Nordengren i Karlskoga berättar om sin uppelvelse med samordnad individuell plan och hur det hjälpt honom.

  • Senast ändrad den 5 december 2016