Orsakerna är flera och likaså de aktörer som kan vara involverade i en persons sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocess. Det är inte ovanligt att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, socialtjänst och hälso-och sjukvård samtidigt kan ha kontakt med samma person och ge denne insatser. Insatser som i sin tur inte är koordinerade.

Det finns stora samordningsvinster att hämta när aktörerna arbetar på ett mer integrerat sätt. När aktörerna och personen träffas tillsammans är det lättare att skapa en  helhetsbild över personens livssituation vilket ökar allas förståelse om vilka insatser som behövs, vem som ska ge insatserna och i vilken ordning de ska ges. Personen slipper bära information emellan parterna och förutsättningar för att få ett samordnat stöd för personen ökar.  Aktörerna behöver helt enkelt komma överens om Vem som Gör Vad och När tillsammans med personen själv.

Läs sammanfattande information om utvidgad SIP (.pptx).

 Personens egen delaktighet och inflytande är central i allt arbete med SIP.

Exempel på utvidgad SIP

SAMSIP

SAMSIP (Samspelets samordnade individuella plan) används av Samspelets parter det vill säga Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland och Karlstad kommun, Hammarö kommun. Kristinehamns kommun samt Grums kommun. De kan alla sammankalla till en SIP som de kallar SAMSIP.

Läs mer om samordningsförbundet på: http://www.samspelet.se/

 

KAOSAM

KAOSAM – samverkan mellan Socialförvaltningen, primärvården, psykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Lund

Projektet vänder sig till individer som har helt eller kompletterande försörjningsstöd.

Målet är att fler individer med oklar arbetsförmåga på grund av ohälsa och sjukdom ska erbjudas rätt stöd, behandling och utredning från rätt instans för att komma närmare arbetsmarknaden och öka sina möjligheter att bli självförsörjande och/eller få rätt ersättning från rätt myndighet

KAOSAM använder SIP som metod för att samverka!

Läs mer om projektet KAOSAM

Vill ni veta mer, kontakta elisabeth.ravn@lund.se 

  • Senast ändrad den 31 oktober 2016