Försäkringskassa: I en persons rehabiliteringsprocess är Försäkringskassan ofta involverad och kan då ha ett sammanhållande ansvar vid återgång i arbete för personer med sjukpenning. Personer i rehabiliteringsprocess kan ha eller behöva ha insatser från såväl socialtjänst som hälso-och sjukvård. I dessa lägen kan en samordnad individuell plan (SIP) behövas för att ge en helhetsbild av personens rehabilitering och tydliggöra Vem som Gör Vad. Försäkringskassan är en väldigt viktig aktör i sammanhanget och kan bidra med förslag om vad som behövs för att underlätta personens rehabilitering.

Arbetsförmedling: I en persons rehabiliteringsprocess kan Arbetsförmedlingen vara en viktig aktör då de kan ge olika former av stöd vid anställningar för personer som är sjukskrivna. Personer i rehabiliteringsprocess kan ha eller behöva ha insatser från såväl socialtjänst som hälso-och sjukvård. I dessa lägen kan en samordnad individuell plan (SIP) behövas för att ge en helhetsbild av personens rehabilitering och tydliggöra Vem som Gör Vad. Arbetsförmedlingen är en väldigt viktig aktör i detta sammanhang och kan bidra med förslag om vad som behövs för att underlätta personens rehabilitering.

Förstärkt samarbete med Försäkringskassa och Arbetsförmedling

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om deras förstärkta samarbete med Arbetsförmedlingen. Med hjälp av en gemensam kartläggning, där individen deltar, klargörs det samlade behovet av rehabilitering och hitta vägar för individen att få eller återgå i arbete. I detta arbete kan även till exempel hälso- och sjukvård, kommun och arbetsgivare ingå. Arbetssättet liknar det som  beskrivs i socialtjänstlagen och hälso-sjukvårdslagen och som kallas Samordnad individuell plan.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

  • Senast ändrad den 5 december 2016