Sid-titel: SIP för vuxna

SIP för vuxna
SIP för vuxna:

SIP – samordnad individuell plan ska tas fram när någon har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården och insatserna behöver samordnas.

Till sidans topp