Erik Nordström (Forskare och FOU-ledare i FoUrum social välfärd i Region Jönköpings län) har genomfört en studie i SIP vid Högskolan i Jönköping. ”Samordnad individuell plan (SIP) Professionellas samt barn och föräldrars erfarenheter” heter avhandlingen.

Avhandlingen bygger på intervjuer med 71 personer med olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan samt tretton barn och föräldrar.

Den menar bland annat att SIP tycks ha potential att bidra till en förbättrad samverkan om de professionella visar ömsesidig kollegial respekt och har fokus på barn och föräldrars behov.

Barn och föräldrar uppfattar att det finns intentioner att göra brukaren delaktig, men att detta hindras av oenighet, skilda intentioner och bristande samsyn mellan verksamheter. Nedan presenteras två korta inslag med Erik som beskriver resultatet.

Läs ”Samordnad individuell plan (SIP) Professionellas samt barn och föräldrars erfarenheter”  i fulltext

  • Senast ändrad den 27 november 2017