För textning i filmen: Klicka på CC-ikonen och välj svenska

Interaktiva webbutbildningar
(OBS! Fungerar i nuläget endast i Explorer)

Samordnad individuell plan – kort information Vänder sig till alla som vill veta vad SIP är och hur det går till när den upprättas. Du kanske är förälder, ungdom, politiker eller personal och ska medverka när en SIP upprättas.

Längd: Cirka 8 minuter
Starta utbildningen >>

Samordnad individuell plan – lär dig mer Vänder sig till dig som vill ha fördjupad information. Du kanske har en arbetsledande funktion, arbetar med utvecklingsfrågor eller använder SIP i ditt arbete. Utbildningen berör frågor om när SIP ska upprättas, familjens delaktighet, förskolan och skolans roll, dokumentation, möten, huvudansvar och utvärdering.

Längd: Cirka 35 minuter
Starta utbildningen >>

Bra att veta innan du startar en webbutbildning

  • Utbildningarna handlar om samordnad individuell plan för barn upp till och med 17 år
  • Utbildningarna innehåller text, bild och ljud. Slå på ljudet på din dator. Internetuppkoppling krävs
  • Utbildningarna är interaktiva, du får själv klicka fram information. För att testa vad du lärt dig finns frågor efter varje avsnitt
  • I slutet av åtta-minutersutbildningen finns en sammanfattning att skriva ut
  • Senast ändrad den 14 augusti 2017