Tidsåtgång:

Passar för en halvdag, ca 3-4 timmar med en inräknad tid för paus.

Förberedelser:

  1. Välj ut vilka delar av webbutbildningen ni vill visa.
  2. Se till att det finns internetuppkoppling samt ljudutrustning i den lokal ni valt. Testkör tekniken så att ni vet att allt fungerar.
  3. Förbered lokalt framtaget material att dela ut till deltagarna, exempelvis överenskommelser, lokala rutiner och SIP-blanketten.
  4. Skriv gärna ut varsitt exemplar av skriften SIP som verktyg till deltagarna. Ladda ner ”Använd SIP som verktyg”

Utbildningens innehåll

1. Visa någon av webbutbildningarna och/eller gör en muntlig presentation

Här hittar ni 3 olika webbutbildningar som ni kan välja mellan och färdig powerpointpresentation med tillhörande förslag på talmanus. Presentationen kan ändras utifrån vad som passar er lokalt.

Till SIP-webbutbildningar

Ladda ner talmanus – grundutbildning SIP allmän presentation

2. Lokal information

Ge information om er regionala överenskommelse om samarbete för personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning och eventuellt andra överenskommelser och riktlinjer som reglerar hur ni lokalt ska arbeta med SIP. Ge information om lokala rutiner samt SIP-blankett och var informationen finns tillgänglig.

3. Workshop

Deltagarna delas in i grupper där man förslagsvis arbetar med de vinjetter vi publicerat eller egna vinjetter. Detta för att underlätta en diskussion om hur ett arbete med SIP kan gå till. Frågor kan diskuteras och besvaras i gruppen eller vid återsamling i helgrupp. Under workshopen kan deltagarna få i uppgift att identifiera styrkor, svagheter, hot och hinder kring SIP-arbetet.
Tips! Bestäm en ledare för varje grupp som får i uppdrag att ansvara för gruppens arbete.

Vinjetter att använda i workshop

Vinjetter barn

4. Återsamling i helgrupp

Under återsamlingen kan tid ges för redovisning av gruppernas arbete samt frågor besvaras. Möjlighet finns att under denna del av dagen få svar på samt diskutera frågor direkt med Viveca Axelsson. Fråga Viveca Axelsson

5. Utvärdering

Låt deltagarna fylla i en utvärdering för att få information om vad de tyckte om utbildningsdagen. Utvärdera.

  • Senast ändrad den 23 november 2017