Tidsåtgång:

Cirka 4 timmar eller mer, beroende på val av filmer och lokal information. (Webbutbildningen innan fördjupningsutbildningen är inte inräknad)

Innan utbildningsdagen

  • Uppmana deltagarna att genomföra den längre webbutbildningen.
    Till SIP-webbutbildningen 
  • Föreslå gärna deltagarna inför utbildningsdagen förbereda frågor.

Under utbildningsdagen

1. Lokal information

I utbildningspaketet med grundutbildning föreslås att information ges om de lokala överenskommelserna, rutinerna och blanketter. Om den informationen redan givits vid tidigare tillfälle passa då på att ge annan relevant information.
Till Grundutbildning

2. Svara på frågor från deltagarna

Under denna del av dagen finns det möjlighet att ha med Viveca Axelsson via länk.
Frågor och svar om SIP – Viveca Axelsson

3. Välj en eller flera SIP-filmer eller gör en muntlig presentation om SIP:

Använd gärna detta förslag på powerpointpresentation med talmanus. Du kan anpassa presentationen utifrån era behov

Webbsändningar om SIP

Filmtips som kan passa för utbildning av personal:
Du kan själv göra bokmärken i filmer och skapa en direktlänk om du vill visa specifika delar av filmerna. Klicka på stjärnan du ser under bilden när filmen spelas, kopiera sedan den länk som kommer upp.

Att leda möten:

Film om samverkansmöten

Att leda SIP-möten

Mål och målformulering:

Bok från Socialstyrelsen om sätt att följa upp om klienter gör framsteg och att utvärdera insatsen. Med målet i sikte – Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS)

Webbsändning om hur du arbetar med mål när en SIP upprättas

4. Workshop
Dela in deltagarna i grupper samt formulera diskussionsfrågor utifrån webbutbildningen och den eller de filmer ni valt att visa. Ge gärna deltagarna möjlighet att diskutera egna erfarenheter av SIP-arbete, med syfte att få ny kunskap och nya idéer. Uppmuntra dem att identifiera utvecklingsfrågor och förbättringsområden samt ge förslag på lösningar. Tips! Bestäm en ledare för varje grupp som får i uppdrag att ansvara för gruppens arbete.

5. Återsamling i helgrupp och redovisning av arbetet i workshops
Under återsamlingen kan vissa delar av workshopen redovisas i helgrupp och frågor besvaras.

6. Utvärdering av utbildningstillfället
Låt deltagarna fylla i en utvärdering för att ni ska få information om hur de upplevde utbildningsdagen. Utvärdera svaren.

  • Senast ändrad den 14 december 2016