Enligt bedömningar från de med mångårig erfarenhet av arbete med flyktingar, kommer ännu fler ha behov av insatser för att förebygga och förhindra uppkomst av psykisk ohälsa.

Många aktörer är involverade i mottagandet av flyktingar och mycket av det arbete som sker påverkar direkt eller indirekt den psykiska hälsan hos de asylsökande och nyanlända.

Staten ansvarar för asyl- och flyktingmottagandet i Sverige och då är Migrationsverket och Arbetsförmedlingen till exempel viktiga aktörer. Mycket av det konkreta arbetet sker lokalt ute i kommuner och landsting. Alla ensamkommande måste få boende och omsorg, och alla barn och unga erbjudas skola. Asylsökande barn och unga och nyanlända har rätt till hälsoundersökning och all vård. Asylsökande vuxna har rätt till hälsoundersökning och vård som inte kan vänta.

Använd SIP för nyanlända och asylsökande

Samverkan mellan de olika aktörerna är viktigt för att säkerställa att de som behöver vård och omsorg får det utifrån behov. SIP är en lagstiftning för kommuner och landsting, ett redskap för samverkan och SIP säkerställer en sammanhållen vård och omsorg när det är många involverade. Förutom kommuner och landsting kan även andra viktiga aktörer bjudas in till att delta i arbetet med SIP.

Verktyg för nyanlända och asylsökande

Det finns information, insatser, metodstöd och stödjande verktyg för att stärka arbetet för asylsökande och nyanlända. Sidan riktar sig till personal som möter asylsökande och nyanlända samt till chefer och beslutsfattare.

Tips på  insatser, metodstöd och stödjande verktyg för att stärka arbetet för nyanlända och asylsökande

  • Senast ändrad den 7 november 2016