I lagens förarbete lyfts fram att närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Släktingar och vänner som står familjen nära kan involveras. Planeringen ska utgå från den enskildes hela livssituation och där har närstående en viktig roll att fylla.

Delrapport 1 2015 Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser

Delrapport 2 2016 Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid samordnad planering och upprättande av SIP

Slutrapport: Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta barn och ungas delaktighet vid SIP

Liv Mannberg om barn och ungas inflytande

Liv Mannberg utvecklingsledare vid FOU i Sörmland bLiv Mannberg utvecklingsledare vid FOU i Sörmland, erättar om deras arbete med delaktighet i SIP.

  • Senast ändrad den 11 april 2017