Sid-titel: SIP för barn och unga

SIP för barn och unga:

Samordnad individuell plan – SIP – är lagstiftat sedan 2010, både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Barn och ungas behov och önskemål ska utgöra utgångspunkten för SIP.

Till sidans topp