SIP för asylsökande och nyanlända

De senaste åren har alltfler personer sökt asyl i Sverige. Enligt Socialstyrelsens kunskapsunderlag 2015 om psykisk ohälsa hos nyanlända och asylsökande, beräknas mellan 20-30 procent av de som kommer till Sverige, lida av psykisk ohälsa.

En man med cykelhjälm och ryggsäck står vid ett cykelställ och har armarna i kors.

Enligt bedömningar från de med mångårig erfarenhet av arbete med flyktingar, kommer ännu fler ha behov av insatser för att förebygga och förhindra uppkomst av psykisk ohälsa. Många aktörer är involverade i mottagandet av flyktingar och mycket av det arbete som sker påverkar direkt eller indirekt den psykiska hälsan hos de asylsökande och nyanlända.

Använd SIP för asylsökande och nyanlända

Samverkan mellan de olika aktörerna är viktigt för att säkerställa att de som behöver vård och omsorg får det utifrån behov. SIP är en lagstiftning för kommuner och regioner, ett redskap för samverkan och SIP säkerställer en sammanhållen vård och omsorg när det är många involverade. Förutom kommuner och regioner kan även andra viktiga aktörer bjudas in till att delta i arbetet med SIP

Arbetsförmedlingen är viktiga aktörer i flyktingmottagandet

Staten ansvarar för asyl- och flyktingmottagandet i Sverige och då är Migrationsverket och Arbetsförmedlingen till exempel viktiga aktörer. Mycket av det konkreta arbetet sker lokalt ute i kommuner och regioner. Alla ensamkommande måste få boende och omsorg, och alla barn och unga erbjudas skola. Asylsökande barn och unga och nyanlända har rätt till hälsoundersökning och all vård. Asylsökande vuxna har rätt till hälsoundersökning och vård som inte kan vänta.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?