SIP – så tänker jag som är äldre

Sigrid von Ekensteen Erneholm fyllde nyss 93 och vill helst klara sig själv. I hela sitt liv har hon varit aktiv, jobbat som lärare, gått kurser, bott i Afrika. Att plötsligt bli beroende av hjälp från andra har varit svårt.
– Jag tycker inte alls om att vara beroende, inte att bli gammal heller för den delen.  Det finns ju så mycket kvar som jag vill göra!

Foto: Michael Erneholm

Sedan tre år tillbaka behöver Sigrid hjälp från både den kommunala hemtjänsten och regionens primärvård. Allt började en morgon för tre år sedan när det ringde på dörren hemma i Viken i Skåne och Sigrid fick bråttom att öppna. I farten halkade hon på köksmattan, ramlade och slog i byrån och blev liggande på golvet. Besökaren som inte trodde att Sigrid var hemma gick sin väg och Sigrid kunde inte resa sig. I fallet hade hon brutit armen och fått flera skador i nacken. Till slut lyckades hon kravla sig fram till telefonen och ringa till sin son som i sin tur larmade ambulans.

Vill veta vem som har ansvar för vad

Efter olyckan fick Sigrid ett trygghetslarm installerat och hjälp i hemmet av hemtjänsten. Sedan i somras kommer också en distriktssjuksköterska två gånger i veckan och gör i ordning hennes mediciner.

– Egentligen tycker jag att jag kan klara det där själv. Matlagningen också. Fast det är klart, ibland glömmer jag och ibland är jag inne i en så spännande bok så då får det vänta, säger hon och skrattar.

Sigrid säger att hon för det mesta är nöjd med den hjälp hon får. Men att det finns situationer när hon skulle vilja få vara med och bestämma mer själv. Det kan handla om små saker i vardagen. Som att det någon gång efter olyckan beslutades att hemtjänsten ska hämta in hennes dagstidning från brevlådan.

– Jag tror att den där proceduren skulle vara bra för mig, säger hon. Att sätta på mig kappan och gå den där korta biten och få lite frisk luft. Men jag vet inte vem jag ska höra av mig till för att få det ändrat.

– Det finns några lappar i en bok som står här för jämnan men jag skulle vilja ha en lista över vem som har ansvar för vad.

Vill vara delaktig

Utöver det vardagliga stödet vill Sigrid vara delaktig i besluten som rör hennes framtid.  Sigrid är medveten om att hon kommer att behöva ännu mer hjälp av andra framöver och hon vill ha koll, eller som hon själv säger:

– Jag vill ju gärna veta vad de sysslar med när det gäller mig.

Ett sätt att göra det tydligt och tillvarata Sigrids rätt till inflytande vore att upprätta en Samordnad individuell plan, SIP, säger Karin Lindström som är handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Om Sigrid hade en SIP skulle planen göras tillsammans med henne. Hon skulle få berätta vad som är viktigt för henne och få reda på vad hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa henne med. Om hon vill kan också hennes barn och andra närstående bjudas in.

Karin tror att en SIP skulle både skulle öka Sigrids möjligheter att påverka det stöd hon får och ge henne större kontroll över vad som händer.

– I planen skulle det tydligt stå vem som ska hjälpa henne med vad och när hjälpen ska ges. Sigrid och hennes barn skulle också få kontaktuppgifter till de som ska hjälpa henne så att de lätt kan komma i kontakt med dem om de undrar över något.

Oroar sig ibland för framtiden

Klockan är två på eftermiddagen och nu är hemtjänsten på väg till Sigrid för att påminna henne om att ta sin medicin.

– Så nu måste jag skynda mig och ta den innan så att de inte tror att jag har glömt, säger Sigrid och skrattar.

Hon känner sig för det mesta trygg med det stöd hon får och tycker att personalen gör ett bra jobb. Det är egentligen bara små saker i vardagen som hon skulle vilja ändra på. Ibland pratar hon med sina barn om framtiden men det finns ingen plan för vad som kommer hända om hon blir sämre. Det kan göra henne orolig säger hon, även om hon inte själv alltid är säker på vad hon vill. Vad hon däremot är säker på är att hon kommer att vilja ha ett ord med i laget när det gäller hennes eget liv.

– Det är omöjligt för mig att bara släppa kontrollen. Om jag visste vart jag kunde vända mig så tror jag också att det skulle bli lättare för mig att komma fram till vad jag själv egentligen vill. När jag inte vet hur jag ska kunna påverka är det svårt att komma dit.

Texten är skriven av Michaela Arlt och godkänd av Sigrid

Hjälpte informationen på sidan dig?