Utbildningar och metodstöd

Som en del av höstens satsning tar SKL fram material kring SIP med särskilt fokus på äldre.

På denna sida har vi samlat alla nya material för dig att ta del av. För att göra det enklare har vi samlat materialen i paket för olika målgrupper. På så sätt kan du hitta det som passar dig just nu. Längre ner på sidan finns en lista med samtliga utbildningar och metodstöd om du hellre vill få en överblick.

Samtliga utbildningar

Du kan använda dessa material för att anordna lokala utbildningar i din verksamhet eller för att lära dig mer själv.

Samtliga metodstöd

  • Mötescirklar
    Nu finns de populära mötescirklarna även i specialanpassade versioner för äldre och närstående. Dessa metodstöd används under själva SIP-mötet och ger vägledning i mötets syfte, mål och struktur.
  • Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre
    Beställ eller ladda ner en skrift som ger en introduktion till SIP för äldre.

Nya filmer om vuxna och äldre

I dessa filmer möter du fem människor som berättar om sina liv: Anna 53 år, Elias 65, Jasmina 16, Kerstin 82 och Lars 45 år. Vad tror du, skulle de vara hjälpta av en SIP?
Det finns två olika versioner av varje film. I version två av filmen har situationen för personen just förvärrats av någon anledning. Hur påverkar det behovet av en SIP?
Varje film finns också i textad och otextad version. Totalt finns det alltså 20 olika filmer. Du väljer film i menyn i filmrutan, överst till vänster. Du kan också klicka här för att se alla filmerna.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?