Läs mer om satsningen på SIP för äldre

Enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är SIP ett viktigt verktyg för både kommunerna och landstingen för att främja god vård och omsorg vid utskrivning.

En äldre kvinna sitter i en rullator i sitt kök och tittar in mot kameran.
Många äldre behöver vård och stöd från flera olika verksamheter samtidigt, och har ofta andra behov än yngre vuxna. Samma principer och regler gäller för SIP för äldre som för yngre vuxna, men arbetet kan behöva läggas upp på ett annat sätt.

Syftet är att förbättra möjligheten för äldre att själva få vara aktiva i sin egen vård samt att samordna insatser från olika aktörer. Äldre personer kan exempelvis behöva hemtjänst, kommunal hemsjukvård och specialiserad sjukvård i hemmet samtidigt. Det kan vara svårt att ta sig ut eller att känna sig trygg på ett stort SIP-möte. Därför kan det vara bra att ha möten i hemmet med bara någon eller några få deltagare på plats och övriga via video eller telefon.

Under 2018 beviljade regeringen SKL statliga medel för att stödja användningen av SIP. I detta projekt nyutvecklar och anpassar vi befintligt material samt sprider detta i hela vård- och omsorgskedjan. Satsningen och de material/utbildningar som tas fram som en del av den har ett särskilt fokus på äldre med komplexa vårdbehov. Du kan läsa mer om satsningen i dokumentet här nedanför.

Hjälpte informationen på sidan dig?