Sedan vi börjat sprida information och erfarenheter om SIP har ett flertal diskussioner kommit att handla om administrationen av pappersplanen och det tidsödande arbetet med att skicka runt planen för att få underskrifter från medverkande aktörer. Önskemål om en digital lösning har lyfts, en lösning där aktörerna och den enskilde själv kan se sin plan och kommunicera med aktörerna.

Nationell plattform för en digital SIP

Nu börjar vi arbetet med att prova hur detta kan göras med stöd av den nationella e-tjänsten Stöd och behandling. Den nationella plattformen för internetbaserat stöd och behandling har utvecklats av 1177 Vårdguiden. Finansiering av arbetet har skett via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet. Arbetet med att ta fram en digital prototyp för SIP sker i workshopsform och användbarheten kommer att provas i mindre skala under 2016-2017.

Vi som arbetar med att skapa en prototyp för en digital SIP är representanter från Uppdrag Psykisk Hälsa, programansvarig för nyutveckling i plattformen, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa (från Riksförbundet Hjärnkoll samt NSPH), vuxenpsykiatrin i Stockholms läns landsting, socialpsykiatrin i Södertälje kommun och landstinget Blekinge.

Relaterade länkar

Länk till sida om plattformen

Länk till Hjärnkolls webbsida

Länk till NSPH:s webbsida


Projektgruppen består av

Anette Cederberg
Programledare nyutveckling Stöd och behandling, SKL
anette.cederberg@skl.se

Jonas Stenberg
Statistikansvarig, Uppdrag Psykisk Hälsa
jonas.stenberg@skl.se

Karin Lindström
Projektledare Uppdrag Psykisk Hälsa
karin.lindstrom@skl.se

Annika Davidsson
Projektledare Nyutveckling Stöd och behandling, SKL
annika.davidsson@skl.se

  • Senast ändrad den 27 juni 2017