På gång inom SIP

Du är nu på en webbplats som tillhör utvecklingsprojektet Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKL. Projektet har under flera års tid tagit fram utbildningsmaterial om samordnad individuell plan (SIP) som kan användas vid utbildning av personal oavsett vilken målgrupp du arbetar med.

Ny film om SIP och äldre

I den här filmen träffar du Astrid Josefsson och några av de viktigaste personerna i hennes liv. Tack vare en SIP vet både Astrid och svägerskan Ann-Margret att omsorgen är samordnad, och vem som är ansvarig för vad. Se filmen

 

Nya material om SIP för äldre

Under 2018 beviljades SKL statliga medel för att stödja användningen av SIP genom att nyutveckla och anpassa redan framtaget material med särskilt fokus på äldre personer och multisjuka personer med stora samordningsbehov. Materialet om äldre som du här kan ta del av är en del i det utvecklingsarbetet. Se de nya materialen

Ny handbok om SIP för vuxna och äldre

Den senaste handboken ”Använd SIP – ett verktyg för samverkan” (dec 2018) omfattar både vuxna och äldre. Läs/ladda ner handboken
Du kan också att beställa en tryckt handbok (kostnad 25 kr per ex). Beställ här

 

Tio nya filmer om SIP

I dessa filmer möter du fem människor som berättar om sina liv: Kerstin 82 år, Elias 65, Anna 53, Lars 45 och Jasmina 16 år. Vad tror du, skulle de vara hjälpta av en SIP? Det finns två olika versioner av varje film. I version två av filmen har situationen för personen just förvärrats av olika anledningar. Hur påverkar det behovet av en SIP? Se filmerna här

Så utvecklas SIP i kommuner och landsting

SKL har tagit fram en rapport om kommunernas och landstingens införande av lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus. Rapporten beskriver erfarenheter och utvecklingsområden och ger förslag till hur samverkan vid utskrivning kan utvecklas. Läs rapporten

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag följt upp genomförandet av lagen. En delrapport publicerades i december 2018. Läs rapporten

Filmen om Alex som får en SIP

I filmen berättar Alex ur barnets perspektiv hur det är att få en SIP. Filmen finns textad på arabiska, somaliska, tigrinja, romani, dari, engelska och svenska. Se filmen här

Filmen om Filips SIP-möte

Vi följer med Filip och hans mamma på SIP-möte, och ser hur mötescirkeln används. Se filmen här

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?