På gång inom SIP

Här hittar du information om vad som är på gång inom SIP-området.

Du är nu på en webbplats som tillhör utvecklingsprojektet Uppdrag Psykisk Hälsa, UPH, inom SKL.
Projektet har under flera års tid arbetat fram utbildningsmaterial om samordnad individuell plan, SIP, som kan användas vid utbildning av personal oavsett vilken målgrupp du arbetar med.

Under 2018 beviljades SKL statliga medel för att stödja användningen av SIP genom att nyutveckla och anpassa redan framtaget material med särskilt fokus på äldre personer och multisjuka personer med stora samordningsbehov. Materialet om äldre som du här tar del av är en del i det utvecklingsarbetet.

I den nya lagstiftningen kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är SIP ett viktigt verktyg för både kommunerna och landstingen för att främja god vård vid utskrivning.

Hur går det?

SKL har tagit fram en rapport om kommunernas och landstingens införande av lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus. Rapporten beskriver erfarenheter och utvecklingsområden och ger förslag till hur samverkan vid utskrivning kan utvecklas.

Rapport: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård – framgångsfaktorer och utvecklingsområden (PDF, öppnas i nytt fönster)

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag följt upp genomförandet av lagen. En delrapport publicerades i december 2018.

Vårdanalys: På väg – delrapport om genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning

Nya filmer om vuxna och äldre

Möt fem människor som berättar om sina liv: Anna 53 år, Elias 65, Jasmina 16, Kerstin 82 och Lars 45 år. Vad tror du, skulle de vara hjälpta av en SIP?
Det finns två olika versioner av varje film. I version två av filmen har situationen för personen just förvärrats av någon anledning. Hur påverkar det behovet av en SIP?
Varje film finns också i textad och otextad version. Totalt finns det alltså 20 olika filmer. Du väljer film i menyn i filmrutan, överst till vänster. Du kan också klicka här för att se alla filmerna.

Film om barn och SIP

Filmen om Alex som får en SIP finns textad på arabiska, somaliska, tigrinja, romani, dari, engelska och svenska, se länkar nedan.

Mötescirkeln: ett SIP-möte

Se hur ett SIP-möte med hjälp av mötescirkeln skulle kunna gå till.

Test av digital SIP

Pilotarbete pågår med att testa en digital trepartslösning där individen kan ta del av sin egen SIP via 1177 Vårdguiden.
Läs mer om digitala lösningar för SIP på skl.se

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?