På gång inom SIP

Du är nu på en webbplats som tillhör utvecklingsprojektet Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKR. Projektet har under flera års tid tagit fram utbildningsmaterial om samordnad individuell plan (SIP) som kan användas vid utbildning av personal oavsett vilken målgrupp du arbetar med.

Att stärka samverkan med hjälp av överenskommelser och SIP

Enligt överenskommelsen inom området psykisk hälsa 2019 ska Sveriges kommuner och regioner (SKR) kartlägga status om nuläget gällande användning av SIP och av överenskommelser om individer med behov av samordning och integrerade verksamheter. Läs mer här!

 

Ny handbok om SIP för barn och unga

Den senaste handboken ”Använd SIP – ett verktyg vid samverkan” (augusti 2019) omfattar både barn och unga. Läs/ladda ner handboken
Du kan också att beställa en tryckt handbok (kostnad 25 kr per ex). Beställ här

 

Nya material om SIP för äldre

Under 2018 beviljades SKL statliga medel för att stödja användningen av SIP genom att nyutveckla och anpassa redan framtaget material med särskilt fokus på äldre personer och multisjuka personer med stora samordningsbehov. Materialet om äldre som du här kan ta del av är en del i det utvecklingsarbetet. Se de nya materialen

Tio filmer om SIP

I dessa filmer möter du fem människor som berättar om sina liv: Kerstin 82 år, Elias 65, Anna 53, Lars 45 och Jasmina 16 år. Vad tror du, skulle de vara hjälpta av en SIP? Det finns två olika versioner av varje film. I version två av filmen har situationen för personen just förvärrats av olika anledningar. Hur påverkar det behovet av en SIP? Se filmerna här

Så utvecklas SIP i kommuner och regioner

SKR har tagit fram en rapport om kommunernas och regionernas införande av lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus. Rapporten beskriver erfarenheter och utvecklingsområden och ger förslag till hur samverkan vid utskrivning kan utvecklas. Läs rapporten

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag följt upp genomförandet av lagen. En delrapport publicerades i december 2018. Läs rapporten

Filmen om Alex som får en SIP

I filmen berättar Alex ur barnets perspektiv hur det är att få en SIP. Filmen finns textad på arabiska, somaliska, tigrinja, romani, dari, engelska och svenska. Se filmen här

Filmen om Filips SIP-möte

Vi följer med Filip och hans mamma på SIP-möte, och ser hur mötescirkeln används. Se filmen här

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?