Mötescirkel att användas vid SIP-möten

Trygga möten behöver struktur 

Med hjälp av mötescirkeln får alla deltagare möjlighet att förbereda sig inför mötet som åskådliggör mötets struktur. Detta underlättar deltagarnas förväntningar och gör det möjligt att lättare fokusera på det viktiga innehållet för att mötet ska handla om rätt saker. Målet är att mötet ska bli hanterbart och meningsfullt för alla involverade. En förutsägbar begriplig struktur skapar trygga möten.

 

Olika mötescirklar för olika målgrupper

Det finns sex olika cirklar, som var och en riktar sig till sin respektive målgrupp:

  • SIP-mötets ordförande
  • Övrig personal
  • Vuxna
  • Ungdomar
  • Föräldrar
  • Övriga

Det som skiljer sig åt cirklarna emellan är främst språket och den uppgift samt ansvar var och en har under mötet. Innehållet är synkroniserat så att alla deltagare kan använda sina olika cirklar samtidigt under mötet.

Film på SKL Play om mötescirkeln och hur den är tänkt att användas

Roller i SIP-arbetet

Initiativtagare – den som tar initiativ till SIP

Den personal som upptäcker att SIP behövs och tar initiativ till att börja SIP-arbetet kallas initiativtagare. Det behöver inte vara initiativtagaren som leder arbetet eller mötena. Det måste inte heller vara initiativtagaren som har huvudansvar för planen.

Ordförande – den som leder SIP-mötet

Den person som leder mötet när en SIP upprättas brukar kallas ordförande eller mötesledare. Det behöver inte vara samma person som har initierat arbetet eller som har huvudansvar för planen.

Huvudansvarig – den som kallar till SIP-möten och följer upp

Det måste framgå av planen vilken huvudman som har det övergripande ansvaret för planen. I praktiken är det alltid någon från antingen socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Den huvudansvariga ska kalla till möten och se till att de planerade insatserna följs upp. Vem som blir huvudansvarig beror på behoven och på vilka insatser som behövs. Huvudansvarig behöver inte vara samma person som har initierat SIP eller som är ordförande på mötena.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 5 december 2017 av Karin Lindström Är du intresserad av att beställa material?