SIP och juridiska frågor

Jurister från Socialstyrelsen svarar på juridiska frågor om SIP

Maria Agback

Maria Agbacks presentation

Linda Almqvist

Linda Almqvists presentation

Ing-marie Wieselgren om syftet med samordning

Låt oss inte göra det mer komplicerat än det är, projektchef Ing-Marie Wieselgren

Ing-Marie Wieselgrens presentation

SIP kan bidra för en familj med många kontakter

Linda Thelin, nätverket NPF

NPF presentation

SIP endast vid pågående kontakt eller inte?

Vikten av överenskommelser för samverkan, projektchef Ing-Marie Wieselgren

Hur kan ledningssystem stödja vid samverkansproblem i SIP-arbete och utveckla arbetet?

Marie Rahlén Altermark

Stödsystem för samverkan (Marie Rahléns)

  • Senast ändrad den 28 oktober 2016