Film om utvärdering: Fredrik Lindencrona i tidigare Psynkprojektet berättar om att starta upp ett utvärderingsarbete

Se kapitlet Styrning-Ledning-Utvärdering i denna interaktiva webbutbildning

Lokala uppföljningar och utvärderingar

Nedan följer exempel på lokala uppföljningar och utvärderingar. Vill ni sprida ert lokala uppföljnings/utvärderingsmatierial? Hör av er till Karin Lindström.

Individuell plan enligt SoL och HSL. Till nytta för brukarna? (2013) Utvärdering av FoU Sjuhärad Välfärd 

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården (2012) Uppföljning av KSL i Stockholms län

  • Senast ändrad den 13 januari 2017