Det finns cirklar riktade till sex olika målgrupper.
Ordförande, personal, vuxna, föräldrar, ungdomar samt övriga.

Skillnaderna för de olika målgrupperna är främst i språk och vilken uppgift samt vilket ansvar var och en har i mötet. Innehållet i varje del är synkroniserat så att cirkeln ska kunna användas samtidigt av deltagarna på mötet.

Alla deltagare får genom cirkeln samma förväntningar på mötet. När alla deltagare vet ungefär vad som ska ske och har samma förväntningar på mötet blir det lättare att hålla fokus på det viktiga innehållet så att mötet handlar om rätt saker, så processen rör sig framåt och allt kommer med.

Målet är att mötet ska bli begripligt, hanterbart och meningsfullt för alla involverade.

Broschyr att lämna tillsammans med mötescirkeln

Information för den som ska leda mötet

Se en film om vad mötescirkeln är och hur den är tänkt att användas.

  • Senast ändrad den 27 juni 2017