Mötescirkeln

Ett verktyg framtagen för dig som arbetar med SIP-möten. Syftet med cirkeln är att skapa trygga möten, vilket kan uppnås genom förutsägbara och strukturerade möten. Till mötescirkeln

Uppdaterade SIP för barn och unga 0-18 år

Vill du beställa i tryckt format?
Kontakta Sofie Johansson på: sofie.johansson@skl.se 

 

 

 

Uppdaterade SIP för vuxna

Vill du beställa i tryckt format?
Kontakta Sofie Johansson på: sofie.johansson@skl.se 

 


Dokument att ladda ner som rör SIP

Använd SIP – barn och unga upp till 18 år

Ladda ner Använd SIP – ett verktyg vid samverkan (Barn och unga 0-18 år” (Uppdaterad version 2016)

Ladda ner ”SIP-decenniets reform”

Material att använda i utbildningar

Fallbeskrivningar/Vinjetter att använda i utbildning för vuxna

Fallbeskrivningar/Vinjetter att använda i utbildning för barn

Röster om SIP – Ta del av patienters, brukares och anhörigas röster om varför huvudmännen, verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, behöver samordna sig tillsammans med de som insatserna berör.

Att använda i utvärderingar och möten

Mötescirkeln – ett verktyg tänkt att vara till hjälp för att skapa goda och verkningsfulla SIP-möten

SIP-kollen.se (Enkätverktyg)

Material till uppföljning och utvärdering

SIP i förskolan och skolan

Björn Wickström intervjuar rektor Pia Hellåker och skolkurator Camilla Edblad

Intervjuer med rektorer med erfarenhet av möten kring SIP

Björn Wickström berättar om skolans roll i arbetet med SIP


Vill du beställa trycksaker?
Kontakta Sofie Johansson på: sofie.johansson@skl.se 

Frågor om ”Mötescirkeln”: Kontakta karin.lindstrom@skl.se

  • Senast ändrad den 31 augusti 2017