Film – SIP – på tre minuter!

Dokument att ladda ner

Ladda ner ”Använd SIP som verktyg” (Uppdaterad version juli 2017)

Ladda ner ”SIP-decenniets reform”

Att använda i utbildningar

Fallbeskrivningar/Vinjetter att använda i utbildning för vuxna

Fallbeskrivningar/Vinjetter att använda i utbildning för barn

Röster om SIP – Ta del av patienters, brukares och anhörigas röster om varför huvudmännen, verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, behöver samordna sig tillsammans med de som insatserna berör. 

Att använda i utvärderingar och möten

Mötescirkeln – ett verktyg tänkt att vara till hjälp för att skapa goda och verkningsfulla SIP-möten

SIP-kollen.se (Enkätverktyg)

Material till uppföljning och utvärdering

SIP i förskolan och skolan

Björn Wickström intervjuar rektor Pia Hellåker och skolkurator Camilla Edblad

Intervjuer med rektorer med erfarenhet av möten kring SIP

Björn Wickström berättar om skolans roll i arbetet med SIP


Vill du beställa ”Använd SIP som verktyg” i tryckt format?
Kontakta Sofie Johansson på: sofie.johansson@skl.se 

Frågor om ”Mötescirkeln”: Kontakta karin.lindstrom@skl.se

  • Senast ändrad den 14 juli 2017