Webbutbildningar i SIP

Med Uppdrag Psykisk Hälsas webbaserade utbildningar om SIP kan du lära dig mer eller repetera dina kunskaper när det passar dig.

För tillfället fungerar bara Firefox för barn och unga

Vi har problem med webbutbildningarna för barn och unga. De fungerar endast i webbläsaren Firefox. Vi arbetar med att lösa problemet. Här kan du ladda ner Firefox

Webbutbildning SIP gällande barn

Det finns två webbutbildningar i SIP som gäller barn, en kort för dig som vill ha en introduktion och en något längre för dig som vill lära dig mer.

Båda utbildningarna

  • handlar om SIP för barn 0–18 år
  • innehåller text, bild och ljud
  • är interaktiva, så att du kan klicka dig fram genom utbildningen i din egen takt.

Efter varje avsnitt finns frågor där du kan testa dina kunskaper.

Introduktionsutbildning barn

Samordnad individuell plan – kort information Vänder sig till alla som vill veta vad SIP är och hur det går till när den upprättas. Du kanske är förälder, ungdom, politiker eller personal och ska medverka när en SIP upprättas.

I slutet av utbildningen finns en sammanfattning du kan skriva ut.

Längd: Cirka 8 minuter (använd webbläsaren Firefox)
Starta utbildningen >>

Fördjupningsutbildning barn

Samordnad individuell plan – lär dig mer vänder sig till dig som vill ha fördjupad information. Du kanske har en arbetsledande funktion, arbetar med utvecklingsfrågor eller använder SIP i ditt arbete. Utbildningen berör frågor om när SIP ska upprättas, familjens delaktighet, förskolans och skolans roll, dokumentation, möten, huvudansvar och utvärdering.

Längd: Cirka 35 minuter (använd webbläsaren Firefox)
Starta utbildningen >>

Webbutbildning SIP gällande vuxna i arbetsför ålder

I webbutbildningen i SIP för som gäller vuxna får du lära dig mer om SIP, hur ett SIP-möte kan gå till och om vilka möjligheter en SIP kan ge. Utbildningen är på totalt en timme och du kan genomföra den när och var du vill.

Längd: Cirka 35 minuter
Till Starta utbildningen >>

Utbildningen fungerar på PC (Chrome och Firefox) och på Macdatorer samt Ipad. På andra surfplattor kan funktionaliteten variera. Utbildningen är inte utformad för mobiltelefoner och mindre skärmar.

Hjälpte informationen på sidan dig?