Frågor och svar om SIP

Här hittar du frågor och svar om SIP, samordnad individuell plan. Svaren är Uppdrag Psykisk Hälsas tolkning av lagstiftningen och är granskade av jurister.

Den här sidan är skriven för personer som arbetar med SIP. Om du är patient eller anhörig kan du läsa om SIP hos 1177 Vårdguiden.

Om det inte uttryckligen står något annat eller framgår av frågan gäller svaren både barn och vuxna.

Frågor om syftet med SIP

Frågor om vilka som ska och kan delta på SIP-möten

Frågor om vilka som ska och kan ta initiativ till SIP

Frågor om SIP-aktörernas samarbete

Frågor om samtycke, inflytande och delaktighet vid SIP

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 5 december 2017 av Karin Lindström Är du intresserad av att beställa material?