Vinjetter och fallbeskrivningar

På denna sida har vi samlat vinjetter och fallbeskrivningar som kan användas för att tillsammans i en grupp diskutera vem behöver en SIP, och hur en SIP kan förbättra situationen för denna person. 

I nedanstående filmer möter du fem människor som berättar om sina liv: Kerstin 82 år, Elias 65, Anna 53, Lars 45 och Jasmina 16 år. Vad tror du, skulle de vara hjälpta av en SIP? Det finns två olika versioner av varje film. I version två av filmen har situationen för personen just förvärrats av olika anledningar. Hur påverkar det behovet av en SIP?

Kerstin berättar med egna ord hur hon har det. Kerstin som är 82 år gammal behöver stöd från olika vård- och omsorgsverksamheter. Skulle Kerstin vara hjälpt av en SIP? I version 2 av filmen har situationen för Kerstin försämrats. Hur påverkar det behovet av en SIP? Om SIP upprättats såsom situationen beskrivs i version 1 skulle den situation som beskrivs i version 2 då ha kunnat förhindras?

Elias berättar med egna ord hur han har det. Elias som är 65 år gammal behöver stöd från olika vård- och omsorgsverksamheter. Skulle Elias vara hjälpt av en SIP? I version 2 av filmen har situationen för Elias försämrats. Hur påverkar det behovet av en SIP? Om SIP upprättats såsom situationen beskrivs i version 1 skulle den situation som beskrivs i version 2 då ha kunnat förhindras?

Anna berättar med egna ord hur hon har det. Anna som är 53 år gammal behöver stöd från olika vård- och omsorgsverksamheter. Skulle Anna vara hjälpt av en SIP? I version 2 av filmen har situationen för Anna försämrats. Hur påverkar det behovet av en SIP? Om SIP upprättats såsom situationen beskrivs i version 1 skulle den situation som beskrivs i version 2 då ha kunnat förhindras?

Lars berättar med egna ord hur han har det. Lars som är 45 år gammal behöver stöd från olika vård- och omsorgsverksamheter. Skulle Lars vara hjälpt av en SIP? I version 2 av filmen har situationen för Lars försämrats. Hur påverkar det behovet av en SIP? Om SIP upprättats såsom situationen beskrivs i version 1 skulle den situation som beskrivs i version 2 då ha kunnat förhindras?

Jasmina berättar med egna ord hur hon har det. Jasmina som är 16 år gammal behöver stöd från olika vård- och omsorgsverksamheter. Skulle Jasmina vara hjälpt av en SIP? I version 2 av filmen har situationen för Jasmina försämrats. Hur påverkar det behovet av en SIP? Om SIP upprättats såsom situationen beskrivs i version 1 skulle den situation som beskrivs i version 2 då ha kunnat förhindras?

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?