Stöd för att höja kvaliteten i arbetet med SIP

Här ges exempel på material som verksamheter kan använda för att förbättra arbetet med samordning och höja kvaliteten i arbetet med SIP.

Dokumentet ”Stöd vid framtagande av lagstadgade samverkansöverenskommelser” (se länk nedan) kan stödja framtagandet av samverkansöverenskommelser som kommuner och regioner är skyldiga att ingå för målgrupperna och där SIP ingår som en naturlig del:

  • Personer med psykisk funktionsnedsättning,
  • Personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar,
  • Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Relaterat material

Stöd för att höja kvaliteten i arbetet med SIP

Hjälpte informationen på sidan dig?