Webbenkäten SIPkollen

Med SIPkollen får ni veta hur brukare och patienter upplevde arbetet med samordnad individuell plan. Resultaten kan ni använda i ert utvecklingsarbete.

SIPkollen kan användas både första gången någon får en SIP och när en planen ska följas upp. Enkäten fungerar på såväl datorer som surfplattor och mobiler.

Frågor om delaktighet och inflytande

I enkäten får brukare och patienter ta ställning till följande påståenden:

  • Jag tycker att personalen lyssnade på mig.
  • Jag får vara med och bestämma om vilket stöd jag eller min familj ska få.
  • Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt för mig.
  • Jag tycker att det är tydligt vem som gör vad.
  • Jag tycker att jag fick svar på mina frågor.

Sammanställda resultat

Svaren från enkäten är anonyma och går inte att spåra till varken person eller verksamhet, inte individdata. Detta innebär att ni behöver samtala med de som svarat på enkäten om de vill dela med sig av resultatet eller inte. Detta kan ses som ett led i att du kontinuerligt får återkoppling från de personer som får en SIP upprättad.  Resultatet sammanställs på aggregerad nivå. Om du vill kan du skriva ut resultaten.

Enkäten samlar data från hela landet

Under Statistik kommuner och landsting i SIPkollen kan du se resultatet av alla inlämnade enkäter uppdelade på kommun, landsting, ålder och kön. På så sätt kan du jämföra din kommuns eller ditt landstings resultat med andras. Det finns även en topplista som visar de kommuner och landsting med flest genomförda enkäter per invånare.

För att ta reda på mer om funktionerna i statistikverktyget, se bruksanvisningen för SIPkollens statistik:

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 5 december 2017 av Karin Lindström Är du intresserad av att beställa material?