SIP: Samordnad individuell plan

SIP flyttar till SKR

Vi har flyttat allt material om SIP till SKR. Om du inte hittar vad du söker, kontakta oss så hjälper vi dig!

SIP på SKR.se

SIP – ett verktyg för samordning av insatser – är sedan flera år fokus för utvecklingsarbete inom SKR. Allt fler, såväl verksamheter som individer, inser värdet av SIP och av en god kvalitet i arbetsprocessen samt i uppföljning av insatser. Det personcentrerade arbetssättet spelar en stor roll för kommuner, regioner och patient- och brukarorganisationer.

Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKR har genom åren tagit fram många olika former av material om SIP. Däribland skrifter, mötescirklar och en stor mängd utbildningsmaterial för olika målgrupper, exempelvis filmer, broschyrer och interaktiva utbildningar. Materialet har fått stor spridning och uppskattats av såväl de som arbetar i kommuner och regioner som enskilda brukare och patienter.

Anders Printz
Anders Printz (fotograf: Ulf Huett)

Anders Printz om syftet med SIP

– Lagstiftningen om samordnad individuell plan syftade till att den enskilde inte skulle falla ner i de organisatoriska hål som ofta uppstår mellan verksamheter. Det skulle alltid finnas någon som hade ansvar för att planera för fortsättningen tillsammans med den det gäller och andra verksamheter.

– Tanken var att skapa en kultur där medarbetarna såg att verksamheterna hänger ihop och skapar en helhet för den som behöver insatser. Om det blir så beror på till exempel kultur, ledarskap, kompetens och resurser.

– För att en samordnad individuell plan ska fungera krävs ett sammanhang där personen, och inte organisationen, är utgångspunkten för de insatser som ges.

Anders Printz, fd utredningssekreterare i Nationell psykiatrisamordning (SOU 2003:9)

Saker som ska läggas till på denna sida

  • Foto på Viveca Axelsson, text om support
  • Foto på Karin Lindström (börja med porträtt från UPH)
  • Nytt foto på Karin med SIP-materialet
  • Nytt foto på alla handböcker
  • Nytt foto på alla mötescirklar
  • Text om allt material som finns och allt vi har gjort i projektet

Övrigt som ska fixas:

  • Alla SIP-sidor på UPH länkas direkt till denna sida på UPH
  • Vi sparar undan alla SIP-sidor på UPH som referens

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?