Välkommen den 26-27 november till en tvådagarskonferens om insatser för ökad jämlikhet i hälsa och samhällsekonomiska vinster.
Många kommuner och landsting har på senare år satsat på sociala investeringar med syfte att minska ojämlikheter i hälsa. Men hur identifierar man sociala investeringar? Hur mäter man effekter? Hur visar man på samhällsekonomisk nytta? Det är några frågor som konferensen syftar till att ge mer kunskaper om.

Dag 1 – Föreläsningar och seminarier med goda exempel från kommuner och samordningsförbund.

Dag 2 – Utbildning av SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa, om hur man startar upp sociala investeringar, hur man genomför effektutvärderingar och hur man kan räkna på samhällsnyttan av investeringarna.

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till politiker och tjänstemän inom landsting och kommuner.

Inbjudan och fullständigt program (PDF)

Jag vill anmäla mig!

Sista dag för anmälan är den 26 oktober. Om det finns platser kvar efter sista anmälningsdag går det bra att anmäla sig efter sista datum.

    • Tid: 2015-11-26 med start 09.00
    • Plats: Clarion Stockholm (Skanstull)
    • Målgrupp: Tjänstemän och politiker från kommuner och landsting
  • Senast ändrad den 6 oktober 2015