Regeringen har utsett Susanne Rolfner Suvanto, legitimerad sjuksköterska och fil. mag. i pedagogik, till särskild utredare för kvalitetsplanen. Hon har en bakgrund som politiskt sakkunnig på Socialdepartementet och riksdagen, utredare på Socialstyrelsen och SKL.

Hon har även arbetat kliniskt som sjuksköterska och chef inom psykiatrisk vård och inom äldreomsorgen. De senaste åren har hon engagerat sig inom området äldres psykiska ohälsa, föreläst samt skrivit flera artiklar, böcker och rapporter om äldre och psykisk ohälsa.

Se pressmeddelande från regeringen

  • Senast ändrad den 20 maj 2016