I åtta av 21 landsting i Sverige får barn och unga vänta för länge innan de får hjälp för psykisk ohälsa. 

90 procent av de som söker vård ska få en första bedömning inom en månad. I Västerbotten exempelvis var det bara 36 procent av patienterna under 18 år som fick en första bedömning inom 30 dagar under 2015. Näst sämst är Dalarna på 59 procent. Frida intervjuades i Sveriges Radio och är en av dom som fick vänta 2 år på sin diagnos, men för de flesta går det fortare.

På Sveriges Radio P3s hemsida kan du se hela kartan över väntetider samt höra intervju med Frida.

Hör radioinslag på 22 minuter om långa väntetider inom barnpsykiatrin

Så bra är landstingen på att ge psykisk vård till unga i tid

Listan visar hur många procent av personerna under 18 som söker psykisk vård och som får en första bedömning inom 30 dagar.

Gotland 97 %
Uppsala 97 %
Sörmland 96 %
Västernorrland 96 %
Halland 95 %
Blekinge 94 %
Skåne 94 %
Stockholm 94 %
Kalmar 94 %
Gävleborg 90 %
Jönköping 90 %
Kronoberg 90 %
Västmanland 90 %
Norrbotten 88 %
Östergötland 86 %
Värmland 79 %
Örebro 75 %
Jämtland Härjedalen 74 %
Västra Götaland 71 %
Dalarna 59 %
Västerbotten 36 %

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Siffror för januari-oktober 2015.

  • Senast ändrad den 23 februari 2016