Vinnarna av Psynkpriset 2017

Här är 2017-års fem pristagare som alla på olika sätt bidragit till ett mer effektivt arbete för barn och ungas psykiska hälsa i Sverige 2017!

Kategori Gnet - Riksföreningen för Skolsköterskor

Psynkpriset i kategori Gnet Går till Riksföreningen för Skolsköterskor. De får priset för sitt långsiktiga engagemang och arbete med främjande och förebyggande insatser i elevhälsan. Kategori Gnet delas ut för envist och ihärdigt arbete för barns och ungas psykiska hälsa.

Kategori Egenmakt - (H)järnkolls Unga Ambassadörer

(H)järnkolls Unga Ambassadörer får priset för att de med mod delat sina berättelser och inspirerat andra. Genom att ta makt över sin egen psykiska hälsa och ”Våga prata” hjälper de andra i samma situation och bidrar till kunskap och förändring inom skola, arbetsliv och psykiatri. Kategori Egenmakt delas ut till person/organisation som själva tagit makt och inflytande över sin situation inom området barns och ungas psykiska hälsa.

Kategori Samhällsansvar - Matilda Brinck Larsen grundare av Agape

Matilda Brinck Larsen har med stort hjärta startat Agape och tillsammans med andra frivilligorganisationer drivs 18 olika stationer runt om i Göteborg där unga ensamkommande som lever på gatan kan få hjälp med boende, mat, studier och trygghet. Kategori Samhällsansvar delas ut till person/personer som tagit ansvar utöver det tjänsten kräver för att gynna barns och ungas psykiska hälsa.

Kategori Socioekonomi - Bodil Hansson, vice ordförande i kommunstyrelsen Sundsvall

Bodil Hansson, vice ordförande i kommunstyrelsen Sundsvall tilldelas priset i kategori Socioekonomi. för att hon varit pådrivande för Sundsvalls kommuns arbete med sociala investeringar, där man avsätter sex miljoner kronor per år för att i ett tidigt skede förebygga utanförskap, arbetslöshet och social utsatthet. Kategori Socioekonomi delas ut till person/personer som möjliggjort och främjat omdisponering av insatser och/eller pengar från dyrare och senare till billigare och tidigare.

Kategori Samverkan - VidaAnne Torelöv och Yesenia Romero-Viera från Asyl och migranthälsan Sörmland

Asyl och migranthälsan tar emot priset i kategori Samverkan. Asyl och migranthälsan i Sörmland har i samverkan med Eskilstuna kommun, Länsstyrelsen och RAR gjort det möjligt att ge nyanlända ungdomar kunskap och verktyg att påverka sin hälsa i en många gånger tung och oviss livssituation. Samverksanpriset delas ut till konkreta exempel där samverkan bidragit till praktisk nytta för barns och ungas psykiska hälsa.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 7 februari 2018 av Är du intresserad av att beställa material?