Andelen 13- och 15-åringar med självrapporterade psykosomatiska besvär har fördubblats det senaste decennierna. Psykosomatiska besvär är ungefär dubbelt så vanliga bland tonåringar som uppger att de är ganska eller mycket stressade över skolarbetet, jämfört med dem som är lite eller inte alls stressade. Att misslyckas i skolan ökar risken för psykisk ohälsa samtidigt som psykisk ohälsa har en negativ påverkan på skolresultaten. Allt fler tonåringar uppger att de har besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Besvären är vanligare bland elever som uppger att de är stressade över skolarbetet. Det visar resultat från Folkhälsomyndighetens undersökning om skolbarns hälsovanor.

Sedan slutet av 1990-talet har ökningen av andelen tonåringar som uppger att de är stressade över skolarbetet till stor del sammanfallit med ökningen av psykosomatiska besvär. Det innebär att den ökade skolstressen kan ha bidragit till den ökade psykiska ohälsan bland tonåringar, säger Petra Löfstedt (utredare vid Folkhälsomyndigheten) i ett pressmeddelande.

Bland de flickor som uppger att de är stressade av skolarbetet uppger nästan sju av tio, 68 procent, att de har psykosomatiska besvär i den senaste mätningen. Bland de flickor som uppger att de inte är stressade av skolarbetet är motsvarande siffra 36 procent. Av de pojkar som uppger att de är stressade av skolarbetet är det nästan hälften, 48 procent, som uppger att de har psykosomatiska besvär, jämfört med 21 procent av dem som inte är stressade.

Så har det varit under hela den period som skolstress har undersökts i Skolbarns hälsovanor (1997/98–2013/14), men i dag är det fler som uppger att de har besvär som huvudvärk, ont i magen, nedstämdhet och sömnsvårigheter än det var när undersökningen inleddes.

Relaterade länkar

Läs rapport från Folkhälsomyndigheten. Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar

Rapport: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013-2014 (Folkhälsomynfigheten)

Läs rapporten ”Nuläge och utmaningar inom elevhälsa”

Föredrag (20 minuter) om Kupolstudien- – En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa pågår 2013-2018

  • Senast ändrad den 10 november 2016