Workshop om metoder och arbetssätt

Som ett led i att hitta arbetssätt och metoder har Uppdrag Psykisk Hälsa anordnat workshop med representanter från primärvården.

tre människor

Under workshopparna har deltagarna tagit del av varandras lärdomar och erfarenheter, och diskuterat bland annat följande frågor:

  • Vilka insatser behövs för att stödja primärvårdens fortsatta utvecklingsarbete för att ta hand om patienter med psykisk ohälsa?
  • Vilka är lärdomarna av de senaste årens utvecklingsarbete för psykisk hälsa inom primärvården? Vilka hinder finns?
  • Vad behöver komma till stånd för att kunna ge alla patienter rätt vård i rätt tid?
  • Vad behövs för att stödja samverkan mellan inblandade aktörer?
  • Hur kan vi sprida arbetssätten?

Flera verksamheter har också presenterat olika exempel på modeller för samarbete mellan psykiatri och primärvård.

Material från workshop: triagering

Den 10 mars 2017 handlade workshop om triagering. Syftet var att ta fram en gemensam metod för triagering som andra vårdcentraler kan få använda i pilotprojekt.

Många vårdcentraler arbetar med triagering till olika kompetenser vid psykisk ohälsa. Uppdrag Psykisk Hälsa är intresserade av att se

  • vilka metoder för triagering som finns
  • vilka metoder för triagering som fungerar, kopplat till de psykosociala resurserna i eller utanför verksamheten
  • om triageringen som metod påverkar sjukskrivningar.

Välkomna! 10 mars

Sammanställning Grupparbeten 10 mars

Sammanställning triageringsmetoder 10 mars

Gemensamma nämnare

Triagering – Ing-Marie Wieselgren

Triagering och sjukskrivning – Anna Östbom

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 24 november 2017 av Philimona Mulugeta Är du intresserad av att beställa material?