Utbildning: Triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid

Nästa utbildningstillfälle 25 oktober 2018

Utbildningsdagen om triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid, riktar sig till dig som arbetar i primärvården och som genom exempelvis genom telefonrådgivning har kontakt med personer med psykisk ohälsa.

Målgrupp: Rådgivningssjuksköterskor, verksamhetschefer, utbildningsansvariga för Rådgivningsstödet webb i landstingen och övriga berörda

Livesändning på webben: Utbildningsdagen 25 oktober 2018 kommer att sändas live på webben kl 10.00-16.00. Ingen föranmälan krävs, kostnadsfritt att delta. Länken till webbsändningen kommer publiceras på denna sida några dagar i förväg. Deltagare på webben kommer kunna ställa frågor till föreläsarna via en gemensam chatt. Det är också möjligt att se inspelningen i efterhand.

Efter utbildningen ska du kunna utbilda andra personer om hur man kan ställa frågor om psykisk hälsa för att lättare kunna bedöma vårdbehovet och boka in patienter till rätt kompetens. Utbildningen kommer även att handla om rådgivningssköterskans egna reaktioner i svåra samtal.

Den första bedömningen sker oftast via telefon av en rådgivningssjuksköterska som utifrån sin medicinska bedömning bokar in patienten till rätt profession eller ger egenvårdsråd. Hur kan rådgivningssjuksköterskan arbeta med sina egna reaktioner efter svåra samtal? Det nationella Rådgivningsstödet webb bidrar till att kvalitetssäkra vården genom att alla patienter får evidensbaserade råd oberoende vilken sjuksköterska de samtalar med via telefon. Hur ser Rådgivningsstödet webb ut inom området psykisk hälsa?

Denna utbildning genomfördes första gången 18 april 2018, dokumentation från detta tillfälle finns längre ner på denna sida.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?