Utbildning: Triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid

Utbildningsdagen om triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid, riktar sig till dig som arbetar i primärvården och som genom exempelvis genom telefonrådgivning har kontakt med personer med psykisk ohälsa.

Målgrupp: Rådgivningssjuksköterskor, verksamhetschefer, utbildningsansvariga för Rådgivningsstödet webb i landstingen och övriga berörda

Efter utbildningen ska du kunna utbilda andra personer om hur man kan ställa frågor om psykisk hälsa för att lättare kunna bedöma vårdbehovet och boka in patienter till rätt kompetens. Utbildningen kommer även att handla om rådgivningssköterskans egna reaktioner i svåra samtal.

Den första bedömningen sker oftast via telefon av en rådgivningssjuksköterska som utifrån sin medicinska bedömning bokar in patienten till rätt profession eller ger egenvårdsråd. Hur kan rådgivningssjuksköterskan arbeta med sina egna reaktioner efter svåra samtal? Det nationella Rådgivningsstödet webb bidrar till att kvalitetssäkra vården genom att alla patienter får evidensbaserade råd oberoende vilken sjuksköterska de samtalar med via telefon. Hur ser Rådgivningsstödet webb ut inom området psykisk hälsa?

Denna utbildning genomfördes 18 april och 25 oktober 2018, dokumentation från dessa tillfällen finns längre ner på denna sida.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?