Utbildning: Systematisk användning av validerade formulär för självskattning

Utbildningen riktar sig till dig som i din yrkesvardag arbetar med personer med psykisk ohälsa i primärvården. Efter utbildningen ska du kunna utbilda andra inom din organisation om hur man kan jobba systematiskt med validerade formulär för självskattning i primärvården.

  • Hur kan man jobba systematiskt med självskattning i primärvården för behandling av psykisk ohälsa?
  • Hur inför man rutiner för användning och dokumentation?
  • Instrument och metoder för självskattning och bedömning
  • Att jobba med utvärdering av samtalsbehandling, med hjälp av ORS/SRS och en iPad – vårdcentralen i Hagfors berättar om hur de jobbar
  • Instrument och metoder för att mäta psykisk hälsa – Uppdrag Psykisk Hälsas verktygsbank med bedömningsmetoder och användarstöd

Målgrupp: Personal i primärvården som vill veta mer om systematiskt arbete med självskattningsformulär och standardiserade bedömningsmetoder. Utbildningen riktar sig till dig som i din yrkesvardag arbetar med personer med psykisk ohälsa i primärvården, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård liksom inom kommunala verksamheter.

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att deltagarna får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Denna utbildning genomfördes 15 maj 2018. Dokumentation från detta utbildningstillfälle finns längre ner på denna sida.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?