Utbildning: Suicidprevention i primärvården

Nästa utbildningstillfälle 6 september 2018

Ullakarin Nyberg föreläser, det finns fortfarande platser kvar! Länk till anmälan

Primärvården är en viktig arena för att förebygga suicid, suicidförsök och självskadebeteende. Hur kan vi arbeta mer strukturerat, långsiktigt och evidensbaserat med suicidprevention inom primärvården?

Under utbildningsdagen belyses följande områden med samverkan som en röd tråd:

  • Fakta om självmord, myter och tabu
  • Sambandet mellan självmord och psykisk ohälsa
  • Vikten av ett öppet samtalsklimat – att våga tala om självmord
  • Bemötande av självmordsnära personer och det professionella förhållningssättet
  • Riskfaktorer – vad bör du vara uppmärksam på?
  • Skyddande faktorer för självmordshandling
  • Unga och självmord
  • Syftet med en självmordsriskbedömning

Målgrupp: Verksamhetschefer och medicinsk personal inom primärvården, utbildare och verksamhetsutvecklare inom landsting och kommuner, med flera. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom primärvården, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård och även inom kommunala verksamheter.

Utbildningen sker enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Deltagarna får kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation.

Utbildningsdagen och föreläsningarna spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgängliga att titta och lyssna på i efterhand.

Denna utbildningsdag genomfördes för första gången 23 maj 2018 med Daniel Frydman som föreläsare.

Relaterat material

Samarbetspartners

Hjälpte informationen på sidan dig?