Utbildning: Suicidprevention i primärvården

Primärvården är en viktig arena för att förebygga suicid, suicidförsök och självskadebeteende. Hur kan vi arbeta mer strukturerat, långsiktigt och evidensbaserat med suicidprevention inom primärvården?

Målgrupp för denna utbildning är verksamhetschefer och medicinsk personal inom primärvården, utbildare och verksamhetsutvecklare inom regioner och kommuner, med flera. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom primärvården, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård och även inom kommunala verksamheter.

Utbildningen sker enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Deltagarna får kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation.

Utbildningen har genomförts 6 september och 23 maj 2018. Inspelning, program, talarstöd och dokumentation från utbildningsdagarna hittar du på länkarna nedan.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?