Utbildning: Ledarskap i primärvården

För att möta den allt större efterfrågan på behandling av psykisk ohälsa krävs nya, kreativa arbetssätt. För att lyckas med det är ledarskapets betydelse avgörande.

Denna utbildning genomfördes första gången 22 maj 2018, och återkommer preliminärt under hösten 2018. För information om kommande utbildningstillfällen, mejla henrik.tuner@skl.se.

Målgrupp: Verksamhetschefer i primärvården

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att deltagarna får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Utbildningsdagarna och föreläsningarna spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgängliga att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning). Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?